<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gerfd.skroc.pl">http://gerfd.skroc.pl</a> </center>